Naar aanleiding van de DDoS aanval en als gevolg daarvan IO load problemen afgelopen januari hebben we besloten om ons Cloud Hosting platform te herzien. Zowel de capaciteit op het gebied van netwerk- als rekenkracht is de afgelopen maanden fors uitgebreid. Daarnaast hebben we ook besloten om de opslagomgeving en de limieten die de huidige oplossing heeft te vermeiden door over te stappen op een gedistribueerd opslagomgeving van Storpool. Enkele voordelen hiervan zijn de snelheid van SSD technieken, de flexibiliteit van een schaalbaar platform en betrouwbaarheid van conventionele harddisks en mirroring.

Aangezien met deze overgang de huidige virtuele disks gemigreerd dienen te worden, zal hierdoor een reboot worden uitgevoerd op uw cloud server. Dit om de disk te migreren alsmede om de data veilig over te zetten zonder datacorruptie. De migratie hiervan wordt stapsgewijs uitgevoerd vanaf 04-03-2016 tot en met 06-03-2016 tijdens ons algemene onderhoudsvenster tussen 22:00 en 02:00. Per machine, afhankelijke van de grote, verwachten we een downtime van 15 tot 60 minuten.

Deze maatregelen nemen we om een betrouwbare dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zoals u van ons gewend bent.

---

As a result of the DDoS attack and as a result of this the IO loads issues last January, we decided to review our Cloud Hosting platform. The capacity ​​of both network- and computing power has been increased substantially in recent months. In addition we also decided to avoid limits caused by our current storage solution by choosing a distributed storage setup from Storpool. Some advantages of a distributed platform are the speed of SSD technology, the flexibility of a scalable platform and reliability of conventional hard disks and mirroring.

Given the transition all virtual disks have to be migrated and your cloud server itself will be rebooted. This is to migrate the disk and to transfer data safely without corruption. The migration will be done in stages performed from 04-03-2016 to 06-03-2016 during our maintenance window between 22:00 and 02:00. Each cloud server, depending on the disk size, will be affected with a downtime of 15 up to 60 minutes.

We are taking these measurements to ensure a reliable services delivery, like you're used to at Serveo.Thursday, March 3, 2016

« Terug